Technische fiche deep primer

  • Gebruiksklaar
  • Laag verbruik per m²
  • Oplosmiddelvrij
  • Zeer licht verwerkbaar
  • Korte droogtijd
  • Oppervlakteversterkend
  • Beperkt het absorberen van de ondergrond
  • Bindt reststof

 

PRODUCT

Deep Primer is een oplosmiddelvrije primer die zorgt voor een hogere druk- en treksterkte van de ondervloer alsook een verbeterde hechting. Gezien de zeer fijne deeltjesgrootte waaruit de primer is opgebouwd en de zeer lage viscositeit is het impregnerend vermogen vele malen hoger dan die van andere primers. Deep Primer dringt volledig in de ondergrond en verhoogt daarmee de cohesieve sterkte van het behandelde oppervlakte.

 

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis : Polyacrylaat Uithardingssysteem : fysische droging Kleur : wit Soortelijk gewicht : 1,01 g/cm³ Viscositeit : 20-30 mPa.s Temperatuurbestendigheid : -0 °C tot +50 °C Vaste stof gehalte : 20% Verbruik : 100-200 ml/m² (afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond en gebruikt gereedschap) Min. Verwerkingstemperatuur : 15 °C Droogtijd bij 20 °C en 65% Rh 15-30 minuten bij cement ondergronden, 30-60 minuten op gering zuigende ondergronden

ATTENTIE Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

 

TOEPASSING

Deep Primer is een oplosmiddelvrije primer voor het behandelen van verzande of poederige, (sterk) absorberende minerale vochtongevoelige ondergronden zoals bijv. cementgebonden dekvloeren, beton, calciumsulfaatgebonden (anhydriet)- en geëgaliseerde ondergronden.

 

ONDERGRONDEN

Deep Primer wordt doorgaans aangebracht op verzande of poederige, (sterk) absorberende, minerale, vochtongevoelige ondergronden (bijv. bij renovatie) met als doel de ondergrond druk - en vormvaster te maken voor verdere behandeling. De ondergrond dient schoon, blijvend droog en stof- en vetvrij te zijn. Onregelmatigheden zoals bijv. oude lijmresten kunnen de indringing nadelig beïnvloeden en dienen bij voorkeur mechanisch verwijderd te worden door schuren of stralen. Oude Calciumsulfaatgebonden (anhydriet) ondergronden dienen geschuurd en aansluitend gezogen te worden alvorens de Deep Primer aan te brengen.

 

VERWERKING

Deep Primer voor gebruik eerst op kamertemperatuur laten komen. Voor gebruik goed schudden en oproeren. Breng de primer onverdund en gelijkmatig met behulp van een borstel of (schuim)roller op de ondergrond aan. Giet de primer niet uit op de ondergrond om plasvorming te vermijden. Bij zeer poreuze en sterk absorberende ondergronden is het aan te bevelen een tweede laag aan te brengen. Breng deze tweede laag pas aan nadat de eerste laag volledig gedroogd is. De primer goed laten drogen alvorens verdere bewerkingen aan de ondervloer uit te voeren. Een slecht gedroogde primer heeft nadelige gevolgen voor het eindresultaat van egaliseerlagen of de uiteindelijke verlijming. Kratervorming en verminderde hechting kunnen het gevolg zijn.

Deep Primer mag niet op Magnesietvloeren gebruikt worden!

 

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

 

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

De Deep Primer is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0 °C blijft. Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING: Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen: Voorbeeld: BB1403001 14 = 2014 houdbaarheidsjaartal 03 = maart houdbaarheidsmaand 001 = interne code

 

VERPAKKING

Kan van 5 liter

 

FRENCKEN B.V. Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert (The Netherlands) Tel. +31 (0)495 583 500 Fax +31 (0)495 542 735 [email protected] www.frencken1901.nl Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze experts.

Versie 2015-10-17